Dołącz do naszych fanów
Wyświetlono rezultaty 1-2 z 2.
brak postępów.
17.05.2014 03:23:54 PM przez mDubieniecki@gmail.com

mimo przerobionych lekcji, nie wyświetlają się dane o postępach nauki.


---
21.05.2014 07:54:07 AM przez test@test.pl

Witam,

Błąd jest już poprawiony.


---

Numer umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.08.01.00-16-163/11-00 Tytuł projektu: Stworzenie automatycznej, internetowej platformy do nauki języków obcych Projekt ma na celu stworzenie platformy internetowej, szkoły językowej online, pozwalającej na samodzielną naukę języków: angielskiego i hiszpańskiego. E-usługa skierowana jest do dorosłych osób, uczących się wymienionych języków obcych na każdym z sześciu poziomów określonych przez Radę Europy. Dodatkowo, oferta nauki języka angielskiego skierowana jest na rynek hiszpański. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 Dotacje na innowacje