Dołącz do naszych fanów
Wyświetlono rezultaty 1-3 z 3.
brak ćwiczeń
06.07.2015 10:24:01 AM przez l.pujanek@wp.pl

A2, U9, L2 - brak ćwiczeń 9 i 10.


---
30.07.2015 10:57:57 AM przez test@test.pl

Sprawdzamy problem.


---
03.08.2015 11:05:45 AM przez test@test.pl

To jest tylko błąd w numeracji. Ćwiczeń nie brakuje.


---

Numer umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.08.01.00-16-163/11-00 Tytuł projektu: Stworzenie automatycznej, internetowej platformy do nauki języków obcych Projekt ma na celu stworzenie platformy internetowej, szkoły językowej online, pozwalającej na samodzielną naukę języków: angielskiego i hiszpańskiego. E-usługa skierowana jest do dorosłych osób, uczących się wymienionych języków obcych na każdym z sześciu poziomów określonych przez Radę Europy. Dodatkowo, oferta nauki języka angielskiego skierowana jest na rynek hiszpański. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 Dotacje na innowacje