Dołącz do naszych fanów
Wyświetlono rezultaty 1-2 z 2.
B1 unit 7 lesson 4, exercise 20
08.02.2015 03:34:29 PM przez katarzyna@milkowska.com

B1 unit 7, lesson 4, exercise 20 – w przed ostatnim zdaniu do luki należy wpisać „neither”, mimo to uznane jest jako błąd i nie pozwala wykonać ćwiczenia w 100% - pokazuje, że trzeba wpisać z dużej litery „Neither”, a jest to środek zdania i nie ma dostępnego takiego słowa.


---
23.03.2015 08:26:07 AM przez test@test.pl

Poprawione.


---

Numer umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.08.01.00-16-163/11-00 Tytuł projektu: Stworzenie automatycznej, internetowej platformy do nauki języków obcych Projekt ma na celu stworzenie platformy internetowej, szkoły językowej online, pozwalającej na samodzielną naukę języków: angielskiego i hiszpańskiego. E-usługa skierowana jest do dorosłych osób, uczących się wymienionych języków obcych na każdym z sześciu poziomów określonych przez Radę Europy. Dodatkowo, oferta nauki języka angielskiego skierowana jest na rynek hiszpański. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 Dotacje na innowacje